Navigace: Hlavní strana » Elektromontáže » Slaboproudé instalaceSlaboproudé instalace

Slaboproudé instalace se dnes, stejně jako silnoproudé instalace vyskytují téměř ve všech objektech. Jejich realizaci je proto vhodné spojit a ušetřit tak čas a náklady za montáž. Vhodnou koordinací jednotlivých prací Vám zajistíme kvalitní a levné provedení instalace. Slaboproudé rozvody se dělí do několika oblastí, z nichž každá má svá specifika.

El. zabezpečovací systémy a el. protipožární systémy

Snímač pohybu

Snímač pohybu

Ve spolupráci s našimi smluvními partnery Vám nainstalujeme jakýkoliv systém podle Vašeho přání. Provádíme standardní kabelové montáže a rozvody. Tam, kde se při výstavbě zapomnělo na kabeláž nebo z estetického hlediska nejsou možné nebo vhodné dodatečné rozvody v lištách, nainstalujeme bezdrátová zařízení. Námi dodávané systémy jsou svými parametry určeny pro malé, střední i rozsáhlé aplikace. Můžete vybírat z několika typů čidel, tak aby esteticky vyhovovaly konkrétnímu systému a interiéru. Do nabízeného sortimentu samozřejmě spadají i různé doplňky k systémům. Zajistíme Vám i připojení na Pult Centralizované Ochrany prostřednictvím našich partnerů. Námi dodávané systémy mají veškeré potřebné homologace a atesty.

Kamerové systémy

Průmyslová kamera pro střežení objektů

Průmyslová kamera pro střežení objektů

Montážní organizace, se kterými spolupracujeme Vám zajistí profesionální montáž včetně seřízení systému, zaškolení obsluhy a následného servisu.Dodáme a namontujeme Vám jednoduché i složitější kamerové systémy pro téměř neomezený počet kamer a monitorů. Jednoduché kompaktní kamerové systémy v sobě sdružují funkce průmyslové televize (přenos obrazu) a hlasové komunikace. Jsou ideálním řešením v aplikacích s 1 až 4 kamerami svedenými na jeden monitor. Složitější systémy je možné podle Vašich potřeb a požadavků vybavit kvadrátory, multiplexery, digitálním záznamovým zařízením, maticovými přepínači apod.

Anténní rozvody pro rozhlas a televizi

Satelitní parabolická anténa

Satelitní parabolická anténa

Naši spolupracovníci provádí montáže nových a rekonstrukce stávajících STA (společná televizní anténa) pro příjem pozemních i satelitních programů včetně domovních rozvodů. Zajistíme Vám měření kvality a síly dostupných televizních a rozhlasových signálů. Navrhneme optimální řešení hlavní stanice pro příjem a zpracování signálů. V případě rekonstrukce STA zajistíme přeměření a přezkoušení stávajícího zařízení a nabídneme způsob opravy nebo výměny hlavní stanice. Pro stávající STA provádíme rozšíření přijmu o programy, které mají dostupný signál, event. rozšíření o satelitní programy podle Vašeho výběru.

Ozvučovací systémy, místní a požární rozhlas

Ozvučovací systém

Ozvučovací systém

Systémy veřejného ozvučení se používají všude tam, kde je třeba upozornit na vzniklé nebezpečí, popřípadě koordinovat rozhlasem evakuaci objektu, i tam kde je snaha oslovit, informovat návštěvníky, cestující, občany atd. Tyto systémy instalují naši spolupracovníci ve školách, malých obchodech i velkých obchodních centrech, na nádražích, letištích, ve veřejných a administrativních budovách, v průmyslových podnicích, zdravotních zařízeních apod.

Informační technologie - strukturované kabeláže

RACK - propojovací svorkovnice inf. systému

RACK - propojovací svorkovnice inf. systému

Informační technologie jsou poměrně široký pojem, zahrnující řadu oborů. Naše partnerské organizace Vám zajistí komplexní řešení sítí LAN (sítí lokálního dosahu), včetně aktivních prvků pro zajištění datových přenosů. Prostřednictvím partnerů nabízíme ucelený sortiment prvků pro metalické i optické rozvody a zařízení pro bezdrátové přenosy dat.

nahoru


PARTNEŘI