Navigace: Hlavní strana » Inženýrská činnostInženýrská činnost

Patříte k lidem, kteří hospodaří se svým časem a penězi? KREIS Vám nabízí kompletní služby pro stavebníky a investory. Od okamžiku, kdy se rozhodnete stavět rodinný dům, provozovnu či rekreační objekt musíte získat množství vyjádření, povolení stanovisek atd..,dál Vás čeká zajistit řadu projektových dokumentací jednotlivých odborností a schválení těchto dokumentací od správců inženýrských sítí a státní správy. S touto starostí Vám rádi pomůžeme.

Stavební povolení

V průběhu přípravy výstavby je třeba projít dlouhou cestu od okamžiku rozhodnutí stavět až po vlastní stavební povolení. Zajistíme Vám kompletní souhrn služeb v oblasti přípravy dokumentace stavby . Provedeme Vás úskalím přípravy dokumentací s řadou povolení a vyjádření potřebných k podání žádosti územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

Osazení domu na parcele

Typový projekt je po jeho zakoupení ještě potřeba doplnit o dokumentaci, která má vztah ke konkrétní stavební parcele, na níž bude rodinný dům postaven. Jedná se především o výkres situace stavby s osazením stavby do terénu, o projekt přípojek inženýrských sítí a napojení na komunikaci, případně o projekt oplocení pozemku a terénních úprav, zpevněných venkovních ploch apod. V rámci našich inženýrských služeb Vám zpracujeme potřebnou dokumentaci podle požadavků místě příslušného stavebního úřadu.

Projekty připojení inženýrských sítí

K typovému projektu Vám zpracujeme projekty veškerých inženýrských sítí (elektro, voda, plyn, kanalizace) na které bude Váš dům napojen. Ušetříme Vám čas s veškerou administrativou spojenou s jednáními s dotčenými orgány, s vyřízením žádostí o připojení, nebo sepsáním smluv o odběru. Díky našim zkušenostem s danou problematikou, Vám zajistíme hladký průběh všech řízení potřebných k připojení a stavbě Vašeho domu.

Proč právě KREIS?

  • Zajistíme obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení
  • Provedeme potřebné průzkumy specialisty, geodetická měření apod.
  • Zajistíme vypracování žádosti o stavební povolení za použití podkladů všech zúčastněných profesí
  • Doplníme a přizpůsobíme dokumentaci podle získaných dokladů a vyjádření
  • Zpracujeme osazení typového domu na parcele a připojení jednotlivých sítí
  • Zajistíme doplnění podkladů k žádosti o stavební povolení podle zvláštních požadavků stavebního úřadu
  • Zajistíme získání souhlasu vlastníků sousedících pozemků a staveb na nich a dotčených organizací a osob

nahoru


REFERENCE

PARTNEŘI

PODPORUJEME