Navigace: Hlavní strana » O násO nás

Náš cíl…

Trvalým cílem naší podnikatelské činnosti je široká nabídka služeb tak, aby zákazníkovi bylo nabídnuto komplexní a vzájemně provázané řešení stavební problematiky k zajištění jeho plné spokojenosti. Snažíme se o zajištění kvalitní, spolehlivé, hospodárné a rychlé realizace všech námi nabízených služeb. Pro uspokojování požadavků zákazníků je zabezpečena vysoká odbornost a profesionalita prováděných činností zaváděním standardních i inovovaných postupů a efektivních řešení daných úkolů.

Klademe důraz na…

  • pořádek a disciplínu ve všech činnostech souvisejících s jakostí, při definování odpovědnosti, pravomoci a vzájemných vazeb
  • zdokumentovanost všech postupů, které souvisí s výrobkem, službou, stavbou a jejich jakostí a na dokladovost, že uvedené postupy byly včas uskutečněny
  • uplatňování zpětné vazby pro potřeby řízení firmy