Navigace: Hlavní strana » Projekty rodinných domů » Jak si vybrat projekt rodinného domu?Jak si vybrat projekt rodinného domu?

Při výběru vhodného projektu je třeba zohlednit 4 základní faktory:

Dispoziční řešení

Prvním krokem je zamyšlení se nad výběrem vhodného dispozičního uspořádání. Bude Vašim představám a možnostem vyhovovat velkoprostorové řešení nebo uzavřená dispozice?

Druhým krokem je výběr optimálního počtu pokojů. Počet pokojů závisí na počtu osob, které budou v domě bydlet. Každé dítě by mělo mít svůj pokoj a rodiče ložnici. Obývací pokoj, kuchyň a příslušenství domu jsou jeho standardním vybavením. Dispozice může být rozšířená o pracovnu nebo pokoj pro hosty umístěný v přízemí nebo poschodí rodinného domu. Každý pokoj navíc zvětšuje obytnou plochu, což má za následek zvýšené náklady na výstavbu.

Třetím krokem je vhodnost osazení garáže do dispozice. Ta může být součástí domu nebo může být samostatně umístěná na pozemku. Pokud je součástí domu, zvětšuje jeho zastavěnou plochu. V některých případech může být prostor nad garáží využitý jako obytný pokoj, což opět zvyšuje náklady na výstavbu. Pokud se objekt realizuje ve svahovitém terénu a dispozice to umožňuje, je vhodné garáž umístit do suterénu. Samostatně stojící garáž nemusí být postavena současně s rodinným domem, čímž se snižují počáteční náklady na výstavbu. Garáž je možno rozšířit na dvougaráž, což se nedá vždy realizovat u garáže, která je součástí rodinného domu. V případě požadavku investora je možno garáž, která je součástí rodinného domu změnit na obytný prostor.

Čtvrtým krokem je zvážení požadavku na podsklepení rodinného domu. V suterénních prostorách můžete umístit kotelnu, sklady, ale i prostory pro volný čas. Plocha v suterénu zvětšuje celkovou užitkovou plochu domu a následně i jeho cenu. Proto je potřeba pečlivě zvážit, zda finanční prostředky vynaložené na realizaci suterénu není výhodnější použít na zvýšení standardního vybavení domu.

V nabídce typových projektů společnosti ERLIS projekt, které Vám v obchodním zastoupení nabízíme, si můžete vybrat rodinné domy s 3 až 6 pokoji, které svým dispozičním řešením uspokojí i náročné stavebníky.

Velikost a osazení domu na stavebním pozemku

Rozměry stavebního pozemku mají vliv na výběr vhodného projektu. Při osazení rodinného domu na stavební pozemek je třeba dodržet vyhlášku o všeobecně technických požadavcích. Odstup od společných hranic nesmí být menší než 2 m. Ve stísněných podmínkách může být vzdálenost snížena až na 4 m, pokud nejsou v protilehlých částí stěn okna obytných místností. Vzdálenost mezi sousedními domy má být minimálně 7 m, pokud mezi sebou vytvářejí volný prostor. Podrobněji o podmínkách vzájemných odstupů řeší § 8 vyhlášky č.137/1998 Sb.

Při osazení rodinného domu na stavební pozemek je potřeba zohlednit jeho orientaci na světové strany tak, aby okna v obytných místnostech byla v co nejmenším počtu otočená na severní stranu. Pokud Vám vybraný projekt nevyhovuje z hlediska orientace na světové strany, můžete si za stejnou cenu objednat zrcadlovou verzi.

V tomto směru Vám poskytneme odbornou konzultaci.

Požadavky stavebního úřadu

Před zakoupením projektu se informujte na stavebním úřadu o vhodnosti vybraného domu, zda vyhovuje podmínkám územního plánu a regulačním podmínkám. Předejdete tak případným potížím při územním a stavebním řízení.

Pro tyto účely Vám zdarma zašleme tzv. "malý projekt". Malý projekt obsahuje půdorysy a pohledy stavby v měřítku 1:100 a průvodní zprávu o energetické náročnosti domu. Malý projekt si můžete zdarma objednat na našich web stránkách, objednavku najdete na stránce každého projektu v okně "Nástroje".

Cena rodinného domu

Cena je rozhodujícím faktorem při výběru vhodného rodinného domu. Jakýkoliv požadavek na zvětšování obytné nebo užitkové plochy má vliv na cenu výstavby. Proto je důležitý soulad nároků na dispoziční řešení, vybavení domu a finanční možnosti investora. Při výstavbě svépomocí se cena rodinného domu sníží až o 40% ceny výstavby na klíč.

Nabízíme Vám rodinné domy od 1,7 mil. Kč do 7 mil. Kč. Všechny projekty si můžete pohodlně objednat přímo z našich web stránek. Objednávku najdete na každé stránce projektu v okně "Nástroje".

nahoru


PARTNEŘI