Navigace: Hlavní strana » Projekty rodinných domů » Úpravy typových projektůÚpravy typových projektů

V typových projektech rodinných domů se dají provést určité úpravy (změna účelu místnosti, posuny a úpravy v nenosných příčkách, změny v profesích apod). Některé úpravy lze provádět i v době realizace rodinného domu, avšak pouze s povolením příslušného stavebního úřadu. Pokud se úpravy týkají zásahu do nosných konstrukcí (úprava půdorysných rozměrů atd.) je nutné, aby je provedl projektant, který má příslušné oprávnění a za zrealizovanou úpravu přebírá zodpovědnost. KREIS Vám nabízí vypracování individuálních úprav typových projektů dle Vašich požadavků. Cena a termín dodání je předmětem dohody.

Úpravy projektů jsou přípustné pouze s písemným souhlasem autora projektu!

nahoru


PARTNEŘI