Navigace: Hlavní strana » Systémy jakosti ISOSystémy jakosti ISO

Organizace na celém světě dodávají výrobky nebo služby k uspokojování potřeb a požadavků zákazníků. Vzrůstající konkurence vyvolává stále rostoucí očekávání zákazníků se zřetelem na jakost Vašich výrobků nebo služeb. Aby jste byli schopni konkurovat a zachovali si dobrou ekonomickou výkonnost, doporučujeme Vám využívat systémů zabezpečování jakosti. Tyto systémy vedou k neustálému zlepšování jakosti a rostoucímu uspokojování potřeb Vašich zákazníků a jiných zainteresovaných stran (zaměstnanců, vlastníků, subdodavatelů, atd.).

POZOR !!! Na zavedení systému jakosti je možné čerpat dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a to do výše 50% prokázaných nákladů (max. 200 000,- Kč). Žádost se uplatňuje prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s.

Konzultační činnost

Systémy jakosti lze vytvořit pro jakékoliv odvětví výroby či služeb. Naše konzultační a poradenská činnost směřuje do oblasti stavební výroby a jejích subdodavatelů (PSV). Po úvodním seznámením s požadavky norem ISO a po zjišťovací analýze, která obsahuje prověření stavu systému řízení a jakosti v organizaci, Vám navrhneme jeho úpravy nutné pro sjednocení s požadavky příslušné normy. Spolu s Vaším managementem vyspecifikujeme rozhodující neshody (odchylky) mezi stávajícím systémem zabezpečení jakosti (SZJ) a požadavky normy ISO 9000.

Zpracování dokumentace

V rámci konzultační činnosti Vám zpracujeme dokumentaci systému jakosti potřebnou k certifikaci podle norem ISO. Vytvoříme Vám potřebné dokumenty popisující systém řízení včetně definování politiky a cílů jakosti. Rozsah dokumentace se může v jednotlivých organizacích lišit, a to s ohledem na velikost organizace, složitost procesů, nebo na odbornou způsobilost zaměstnanců. Dokumentace může mít jakoukoliv formu a může být na jakémkoliv médiu.

Námi zpracovaná dokumentace zahrnuje:

 • Dokumentovaná prohlášení o politice jakosti
 • Příručku jakosti
 • Dokumentované postupy požadované normou ISO
 • Dokumenty pro zajištění plánování, fungování a řízení procesů
 • Záznamy požadované normou ISO

Certifikace

Certifikát CQS

Certifikát CQS

Provedeme Vás všemi úskalími spojenými s certifikací od podání žádosti, přes již zmíněné zpracování dokumentace, až po udělení certifikátu. Pomůžeme Vám s implementací systému do praxe a s provedením interních auditů. Certifikaci zajišťujeme prostřednictvím TZÚS Praha, s.p. (Technický a zkušební ústav stavební), který je jedním z největších českých akreditovaných certifikačních orgánů pro certifikaci systémů řízení jakosti ve stavebnictví. Akreditaci získal již v roce 1992 jako vůbec první svého druhu v České republice.

Proč právě KREIS?

 • Provedeme Vás všemi úskalími spojenými s certifikací od podání žádosti až po udělení certifikátu
 • Zpracujeme Vám dokumentaci systému jakosti potřebnou k certifikaci
 • Pomůžeme Vám s vyřízením žádosti o dotaci
 • Při vytváření systému vycházíme ze stávající struktury Vaší společnosti
 • Systém implementujeme s ohledem na fungující a zaběhlé procesy Vaší společnosti
 • Kolektiv našich pracovníků má dlouholeté zkušenosti v oboru
 • Naši spolupracovníci se neustále seznamují s nejnovějšími poznatky v SZJ
 • Naším cílem je Vaše spokojenost

nahoru


REFERENCE

PARTNEŘI

PODPORUJEME